W dniach 21-23 stycznia 2020 roku strażacy z KP PSP w Starachowicach brali udział w ćwiczeniach na obiektach. Ćwiczenia miały za zadanie zapoznać strażaków z rozmieszczeniem pomieszczeń, lokalizacją głównych wyłączników prądu i hydrantów, możliwymi drogami dojazdu do obiektów, a także z potencjalnymi zagrożeniami.

21 stycznia 2020 roku odbyły się ćwiczenia zmianowe na terenie zakładu Walstead Starachowice znajdującego się przy ulicy gen. Józefa Bema 2c w Starachowicach. W ramach ćwiczeń strażacy zapoznali się z charakterystyką obiektu, w tym: miejscami składowania materiałów łatwopalnych, zaopatrzeniem wodnym, zabezpieczeniami p.poż. oraz rozmieszczeniem dróg przejazdowych na placu. W obiekcje na skutek zwarcia instalacji elektrycznej doszło do pożaru w magazynie papieru. Z uwagi na duże nagromadzenie materiału łatwopalnego w pomieszczeniu wystąpiło bardzo duże zadymienie. Pracownicy zakładu ewakuowali się przed przybyciem zastępów PSP. Kierownik po przeliczeniu pracowników zawiadomił KDR o braku jednej osoby w miejscu przeznaczonym do ewakuacji. Działania zastępów PSP polegały na odłączeniu energii elektrycznej w budynku, zakręceniu dopływu gazu i podaniu jednego prądu wody na palącą się powierzchnie. Roty pracujące w budynku sybko zlokalizowały i ewakuowały na zewnątrz zaginionego pracownika. Ratownicy udzielili poszkodowanemu pomocy medycznej i przekazali go przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Po ugaszeniu pożaru całe pomieszczenie zostało oddymione za pomocą wentylatora osiowego oraz sprawdzeniu kamerą termowizyjną w celu wykluczenia ukrytych zarzewi ognia. W ćwiczeniach udział brało cztery zastępy, 13 strażaków.


W dniu 22 stycznia strażacy III zmiany służbowej wzięli udział w ćwiczeniach na obiekcie firmy CERSANIT mającej siedzibę w Starachowicach przy ulicy Bema. Celem ćwiczeń było zapoznanie ratowników z lokalizacją głównego wyłącznika prądu, charakterystyką obiektu i zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas realnych działań. Ćwiczenia składały się z II części – teoretycznej i praktycznej. Pierwsza część to oprowadzenie przez pracownika po terenie zakładu, który wskazał miejsca najbardziej narażone na powstanie zagrożenia. Część praktyczna polegała na symulacji pożaru w magazynie chemicznym, w którym poszkodowana została jedna osoba. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wprowadzeniu do działań roty w aparatach ochrony dróg oddechowych, ewakuacji poszkodowanego, udzieleniu mu kwalifikowanej pierwszej pomocy i ugaszeniu pożaru. Po zakończonych działaniach gaśniczych magazyn sprawdzono przy pomocy kamery termowizyjnej oraz mierników celem wykluczenia obecności ukrytych zarzewi ognia, oraz tlenku węgla. W ćwiczeniach wzięło 4 zastępy, 13 strażaków.

23 stycznia 2020 roku odbyły się ćwiczenia na terenie zakładu „Marbo” znajdującego się przy ulicy Bocznej 41 w Starachowicach. W ramach ćwiczeń strażacy zapoznali się z charakterystyką obiektu, w tym: miejscami składowania materiałów łatwopalnych, zaopatrzeniem wodnym, zabezpieczeniami p.poż. oraz rozmieszczeniem dróg przejazdowych na placu składowania. W założeniu ćwiczeń przyjęto, że jeden z pracowników zakładu został przygnieciony przez metalowe elementy znajdujące się przed magazynem. Po rozpoznaniu ustalono, że ma uwięzione nogi. Działania zastępów polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, stabilizacji metalowych elementów oraz podniesienia ich za pomocą pneumatycznych poduszek wysokiego ciśnienia celem uwolnienia poszkodowanego. Następnie za pomocą deski ortopedycznej poszkodowany został ewakuowany do strefy bezpiecznej, gdzie udzielono mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ćwiczeniach brały udział 4 zastępy, 13 ratowników.

Zdjęcia: st. kpt. Jarosław Sobczak

Opracowanie: mł. asp. Michał Bąk

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 3

Odwiedzin od 05.02.2019 35639

Kubik-Rubik Joomla! Extensions