W dniach 24-26 września 2019r. strażacy z KP PSP w Starachowicach brali udział w ćwiczeniach na obiektach. Ćwiczenia miały za zadanie zapoznać strażaków z rozmieszczeniem pomieszczeń na obiektach, lokalizacją głównych wyłączników prądu i hydrantów, możliwymi drogami dojazdu do obiektów, a także z potencjalnymi zagrożeniami. Ćwiczenia odbyły się:

24 września odbyły się ćwiczenia zmianowe na terenie składu materiałów budowlanych „Polbudrol”. W ramach  ćwiczeń strażacy zapoznali się z charakterystyką obiektu, w tym: miejscami składowania materiałów łatwopalnych, zaopatrzeniem wodnym, zabezpieczeniami p.poż. oraz rozmieszczeniem dróg przejazdowych na placu składowania. Na obiekcie doszło do rozszczelnienia butli z gazem a w efekcie pożaru wózka i drewnianych palet znajdujących się w jego pobliżu. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji poszkodowanego i udzieleniu mu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ugaszeniu pożaru przez ratowników zabezpieczonych w sprzęt ochrony dróg oddechowych.

25 września odbył się gminne ćwiczenia obronny, w ramach których założono  działania ewakuacyjno-ratownicze w budynku urzędu gminy w Pawłowie. W założeniu ćwiczeń przyjęto pożar w jednym z pomieszczeń na poziomie I piętra. Działania przybyłych zastępów polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu pomieszczeń pod kątem obecności poszkodowanych. Jedna osoba została ewakuowana przez strażaków, którzy wynieśli z pomieszczenia ogarniętego pożarem na noszach płachtowych i przekazali Zespołowi Ratownictwa Medycznego. W ćwiczeniach udział brało 2 zastępy z JRG Starachowice łącznie 6 ratowników oraz OSP Pawłów i  OSP Ambrożów  w sumie 18 ratowników.

26 września  ćwiczeniach odbyły się na obiekcie zakładu MARBO. W pierwszej części ćwiczeń strażacy zapoznali się z rozkładem pomieszczeń, umiejscowieniem głównego wyłącznika prądu a także zagrożeniami mogącymi wystąpić w trakcie prowadzonych działań. W części praktycznej przyjęto pożar w pomieszczeniu socjalnym. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji poszkodowanego i udzieleniu mu KPP, ugaszeniu pożaru  przez ratowników zabezpieczonych w sprzęt ochrony dróg oddechowych.  W ćwiczeniach udział wzięło 4 zastępy, łącznie 14 strażaków.

Opracowanie: mł. asp. Łukasz Woskowicz

Zdjęcia: st. kpt. Sobczak Jarosław

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 5

Odwiedzin od 05.02.2019 35641

Kubik-Rubik Joomla! Extensions