W dniu 14 czerwca 2019 r. w powiecie starachowickim przeprowadzono zintegrowane powiatowe ćwiczenia służb ratowniczych pod kryptonimem "Woda 2019".
Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania jednostek do działań w sytuacji zagrożenia powodziowego oraz doskonalenie funkcjonowania w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze masowym.
W ćwiczeniach obok sił Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych udział wzięli:

- Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
- Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Brodach i Wąchocku,
- Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach
- Państwowe Ratownictwo Medyczne, 
- Harcerska Grupa Ratownicza "Starachowice",
- klasa o profilu wojskowym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Starachowicach.

Założenia ćwiczebne zrealizowano w sąsiedztwie rzeki Kamienna na terenie gmin: Wąchock i Brody.

Epizod I rozegrano przy zbiorniku wodnym "Wąchock" a polegał on na obronie przed podtopieniem budynków i gospodarstw zlokalizowanych na lewobrzeżnej części Wąchocka. Działania jednostek ochrony ppoż polegały na podwyższeniu za pomocą rękawów powodziowych korony wału okalającego rzekę. Podwyższenie wału wykonywali strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Starachowicach oraz ochotnicze straże pożarne z terenu gmin: Wąchock i Mirzec.

Epizod II dotyczył wypadku drogowego z udziałem grupy młodzieży ewakuowanej z obozu harcerskiego. W wyniku zdarzenia rannych zostało kilkanaście harcerzy i harcerek a pod gruzami zniszczonego kontenera telekomunikacyjnego przygniecione zostały samochody osobowe. Pierwsi przybyli na miejsce zdarzenia strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Starachowicach przeprowadzili segregację rannych zgodnie z zasadami triagu. Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę ratowników starano się uratować jak najwięcej osób.
Z uwagi na zawalenie konstrukcji nośnej obiektu telekomunikacyjnego do działań zadysponowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Technicznego z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP nr 1 w Kielcach. Strażacy SGRT dysponujący sprzętem na ciężkim samochodzie ratownictwa technicznego oraz kontenerem z wyposażeniem inżynieryjnym dotarli do poszkodowanych uwięzionych pod blokami żelbetu o wadze kilku ton.

Epizod III zlokalizowany był na wale powodziowym przy zaporze zbiornika wodnego "Brody". Ze względu na lokalne obniżenie rzędnej wału powodziowego oraz wysoki stan wody zgodnie ze scenariuszem istniało realne zagrożenie zatopienia terenów poniżej zapory. Zadaniem jednostek ochrony przeciwpożarowej było podwyższenie korony wału w newralgicznym miejscu. Cel ten osiągnięto poprzez ułożenie rękawów powodziowych oraz budowę zapory wykonanej z worków wypełnionych piaskiem.

Z uwagi na wielowątkowe działania powołano sztab, w skład którego obok funkcjonariuszy PSP weszli członkowie zespołów zarządzania kryzysowego. Zadaniem sztabu było wypracowanie koncepcji i propozycji decyzji dla kierującego działaniem ratowniczym. Przebieg poszczególnych epizodów osobiście nadzorował Starosta - Pan Piotr Babicki. 
Warto wspomnieć, że w trakcie ćwiczeń służby Starostwa Powiatowego w Starachowicach prowadziły transmisję online z miejsc objętych działaniami. Dzięki temu członkowie sztabu mogli na bieżąco obserwować przebieg zdarzeń na dużym ekranie.

Tak szeroko zakrojone ćwiczenia były świetną okazją do doskonalenia współdziałania poszczególnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powiatu starachowickiego.
Przebieg ćwiczeń obserwowali funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach na czele z Naczelnikiem Wydziału Informatyki i Łączności - bryg. Jakubem Kubickim. Oceny manewrów dokonał zespół rozjemców, w skład którego wchodzą oficerowie z Końskich, Kielc, Skarżyska - Kamiennej i Ostrowca Świętokrzyskiego.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: Magdalena Maciąg, st. sekc. Krzysztof Kołodziejczyk

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 5

Odwiedzin od 05.02.2019 35641

Kubik-Rubik Joomla! Extensions