W dniach 19 - 21 luty 2019 strażacy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Starachowicach przeprowadzili ćwiczenia doskonalące na obiektach trzech zakładów przemysłowych.

PPUH Perfopol sp. z.o.o.

W założeniu ćwiczeń przyjęto wypadek pracownika magazynu, który w trakcie pracy został przygnieciony blachą o wadze 4 ton. Strażacy po  zabezpieczeniu miejsca zdarzenia użyli zestawu wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych w celu wydobycia osoby poszkodowanej. Przećwiczono również udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przed realizacją założenia ratownicy zapoznali się z obiektem - charakterystyką procesu produkcji, instalacjami oraz urządzeniami przeciwpożarowymi na terenie zakładu. W ćwiczeniach brały udział cztery zastępy PSP oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Ostrożanki

Elektrociepłownia Celsium

Podczas ćwiczeń ratownicy zapoznali się z charakterystyką obiektu, procesami technologicznymi oraz specyfiką zagrożeń w zakładzie. Scenariusz ćwiczeń dotyczył pożaru agregatu prądotwórczego i zatrucia pracowników na skutek oddziaływania gazów pożarowych. Strażacy ćwiczyli działania gaśnicze i ewakuację poszkodowanych ze strefy zagrożenia. Wszystkie roty ratowników, które wchodziły do budynku były zabezpieczone w aparaty ODO, sygnalizatory bezruchu, linki ratownicze, sprzęt oświetleniowy i kamerę termowizyjną.  W ćwiczeniach uczestniczyły cztery zastępy.

Zakład energetyki Cieplnej w Starachowicach

Scenariusz ćwiczeń obejmował uszkodzenie butli zawierającej acetylen. Zastępy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej wdrożyły procedurę obejmującą postępowania z acetylenem. Strażacy zabezpieczyli miejsca zdarzenia m.in. poprzez ewakuację pracowników poza wyznaczoną strefę obejmującą obszar w promieniu 200 metrów. Następnie rota zabezpieczona w aparaty oddechowe oraz kamerę termowizyjną realizowała schładzanie butli rozproszonym prądem wody. Trenowano działania związane z testami zwilżania oraz sprawdzania szczelności butli. W zajęciach doskonalących postępowanie w tego typu sytuacjach uczestniczyło 13 strażaków.

Opracowanie: st. kpt. Mariusz Nowak
Zdjęcia: kpt. Jarosław Sobczak

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 76

Odwiedzin od 05.02.2019 3581

Kubik-Rubik Joomla! Extensions