W dniach 22-24 stycznia 2019, przeprowadzono ćwiczenia szkoleniowe na obiektach:

1. Krytej pływalni MOSiR ul. Szkolna 14 Starachowice.

W założeniu przyjęto pożar w pomieszczeniu technicznym, w wyniku którego zatruciu dymami pożarowymi uległ pracownik próbujący stłumić ogień. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, aplikacyjnie przeprowadzonej ewakuacji obiektu z jednoczesnym wprowadzeniem ratowników zabezpieczonych w sprzęt ODO do pomieszczenia technicznego z nawodnioną linią gaśniczą. Po zlokalizowaniu poszkodowanego wyniesiono go w wyznaczone miejsce celem udzielenia  kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie ugaszono pożar za pomocą jednej linii gaśniczej i oddymiono pomieszczenia za pomocą wentylatora osiowego. W ćwiczeniach brały udział cztery zastępy PSP.

2. Oczyszczalni ścieków PWiK ul. Boczna 42 Starachowice.

W założeniu przyjęto nagromadzenie się toksycznych gazów w jednym z pomieszczeń technicznych, w wyniku którego zatruciu uległ jeden z pracowników. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wejściu do budynku roty zabezpieczonej w sprzęt ODO i urządzenia pomiarowe, które wykazały niską zawartość tlenu w budynku oraz obecność siarkowodoru. Ratownicy po zlokalizowaniu poszkodowanego, wynieśli go na zewnątrz budynku gdzie została mu udzielona kwlifikowana pierwsza pomoc. Pomieszczenia budynku następnie przewietrzono do momentu wskazania bezpiecznej atmosfery przez urządzenia pomiarowe. W ćwiczeniach brały udział cztery zastępy PSP.

3. Węzła rozdzielczo-pomiarowego w Lubienia.

W założeniu przyjęto pożar w pomieszczeniu sterowni gazu. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu napięcia do obiektu, wprowadzeniu roty zabezpieczonej w sprzęt ochrony dróg oddechowych z linią gaśniczą do środka oraz ugaszeniu pożaru. Kolejna rota ustawłiła kurtyny wodne celm zabezpieczenia sieci przesyłowej zewnętrznej na terenie zakładu. W ćwiczeniach brały udział trzy zastępy PSP i jeden zastęp OSP.

 

Podczas ćwiczeń strażacy zostali zapoznani z rozmieszczeniem budynków i instalacji, a także z procesami technologicznymi i zagrożeniami wynikającymi z obecności materiałów niebezpiecznych, zgodnie z charakterem poszczególnych obiektów.

Opracowanie: asp. Michał Głowacki
Zdjęcia: kpt. Jarosław Sobczak

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 76

Odwiedzin od 05.02.2019 3581

Kubik-Rubik Joomla! Extensions