W dniach 23-25 października 2018r. strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Starachowicach odbyli szereg ćwiczeń na obiektach znajdujących się na terenie działania. Ich celem było zapoznanie się z charakterystyką prowadzonej działalności, możliwością dojazdu a także zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas realnych działań.

23 października  strażacy z I zmiany służbowej przeprowadzili ćwiczenia taktyczno - bojowe na terenie zakładu Bioconcept - Gardenia znajdującego się przy ul. Myśliwskiej w Starachowicach. W założeniu przyjęto, rozszczelnienie zbiornika z amoniakiem znajdującym się na zewnątrz budynku. Po dojeździe na miejsce zdarzenia z informacji uzyskanych od kierownika zakładu ustalono, że wszyscy pracownicy bezpiecznie opuścili zakład i udali się w miejsce bezpieczne. Działania zastępów straży pożarnej poległy na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz usunięciu wycieku. Ratownicy zabezpieczeni w ubrania przeciwchemiczne oraz aparaty ochrony dróg oddechowych weszli na podest techniczny w pobliżu wycieku, a następnie za pomocą pneumatycznych poduszek uszczelniających uszczelnili zbiornik. W ćwiczeniach udział brały 4 zastępy JRG Starachowice łącznie 9 ratowników.

24 października Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Starachowicach przeprowadziła ćwiczenia taktyczno – bojowe na terenie Przedszkola nr 14 im. Jana Brzechwy przy ul. Granicznej w Starachowicach. Ratownicy w ramach ćwiczeń zapoznali się z charakterystyką obiektu; poznali rozmieszczenie pomieszczeń i klatek schodowych. Dodatkowo strażacy zapoznali się z umiejscowieniem głównego wyłącznika prądu i gazu, a także włącznika klap dymowych. W części praktycznej strażacy zrealizowali założenie mające na celu ugaszenie składowanych kartonów w jednym z pomieszczeń piwnicy. Dwie roty zabezpieczone w sprzęt ochrony dróg oddechowych podały jeden prąd gaśniczy w natarciu na ognisko pożaru. Jedna osoba została ewakuowana z miejsca zdarzenia; udzielona jej została kwalifikowana pierwsza pomoc. Po części praktycznej strażacy spotkali się z każdą z grup przedszkolnych i przeprowadzili krótką pogadankę dotyczącą pracy strażaka. W ćwiczeniach udział brały 4 zastępy z JRG Starachowice, w tym 14 osób.

25 października III zmiana służbowa odbyła ćwiczenia na obiekcie Willi Rosochacz  mieszczącej się w miejscowości Henryk. W scenariuszu przyjęto pożar w kotłowni, w której doszło do zapalenia się tekturowych kartonów składowanych w sąsiedztwie pieca. Po przybyciu na miejsce zdarzenia KDR otrzymał informację od kierownika obiektu, że wszyscy pracownicy opuścili obiekt i znajdują się na zewnątrz. Do działań wprowadzono rotę z odcinkiem linii wężowej, kamerą termowizyjną oraz sprzętem burzącym. W wyniku prowadzonych działań wewnątrz obiektu znaleziono nieprzytomnego pracownika, który podjął próbę ugaszenia pożaru przy pomocy gaśnicy. Po ewakuacji poszkodowanego na noszach  do strefy bezpiecznej udzielono mu kwalifikowanej pierwszej pomocy a następnie przekazano jednostkom  ochrony zdrowia. W tym samym czasie wprowadzono drugą rotę, która ugasiła pożar. Po zakończonych działaniach gaśniczych obiekt oddymiono przy pomocy wentylatora oraz sprawdzono kamerą termowizyjną w celu wykluczenia ukrytych zarzewi ognia. W ćwiczeniach udział wzięły 4 zastępy łącznie 15 strażaków.

Opracowanie: asp. Daniel Orczyk
Zdjęcia: kpt. Jarosław Sobczak

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 45

Odwiedzin od 05.02.2019 6547

Kubik-Rubik Joomla! Extensions