W dniach 17-19 września  2018r. na zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Starachowicach ćwiczyły na terenie trzech starachowickich szkół. Celem ćwiczeń było zapoznanie strażaków z: rozmieszczeniem pomieszczeń i budynków a także technicznymi systemami zabezpieczeń dostępnymi w obiektach.

17 września Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Starachowicach przeprowadziła ćwiczenia taktyczno - bojowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ulicy Leśnej 2 w Starachowicach. W założeniu ćwiczeń przyjęto pożar w jednym z pomieszczeń na poziomie I piętra. W momencie dojazdu służb ratowniczych wszyscy uczniowie wraz z pracownikami zostali ewakuowani na zewnątrz w miejsce zbiórki na szkolnym boisku. Działania przybyłych zastępów polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu pomieszczeń pod kątem obecności poszkodowanych.   Równocześnie z ewakuacją strażacy gasili ogień poprzez podawanie jednego prądu wody. Po ugaszeniu pożaru wszystkie pomieszczenia oddymiono przy pomocy wentylatora osiowego i sprawdzono kamerą termowizyjną w celu wykluczenia ukrytych zarzewi ognia. W ćwiczeniach udział brało 5 zastępów JRG Starachowice łącznie 13 ratowników.

18 września Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Starachowicach przeprowadziła ćwiczenia taktyczno - bojowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 znajdującej się na ulicy Moniuszki w Starachowicach. W założeniu ćwiczeń przyjęto pożar w jednym z pomieszczeń magazynu sportowego na parterze. W momencie dojazdu służb ratowniczych wszyscy uczniowie wraz z pracownikami zostali ewakuowani na zewnątrz w miejsce zbiórki na szkolnym boisku. Dyrektor szkoły zgłosił KDR, ze brakuje jednego z pracowników. Działania przybyłych zastępów polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania w budynku i dopływu gazu, sprawdzeniu pomieszczeń pod kątem obecności poszkodowanych. Równocześnie z przeszukiwaniem strażacy gasili ogień poprzez podawanie jednego prądu wody. Po kilku minutach osoba poszkodowana została znaleziona  i ewakuowana na zewnątrz budynku. Poszkodowany został przekazany przybyłemu na miejsce ZRM. Po ugaszeniu pożaru wszystkie pomieszczenia oddymiono przy pomocy wentylatora osiowego i sprawdzono kamerą termowizyjną w celu wykluczenia ukrytych zarzewi ognia. W ćwiczeniach udział brało 5 zastępów JRG Starachowice łącznie 13 ratowników.

19 września III zmiana służbowa odbyła ćwiczenia na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 10 mieszczącej się w Starachowicach przy ul. aleja Armii Krajowej 2. W scenariuszu przyjęto pożar jednego z pomieszczeń na parterze. Po przybyciu na miejsce zdarzenia KDR otrzymał informację od dyrektora obiektu, który odpowiedzialny był za przeprowadzenie ewakuacji, że wszyscy pracownicy i uczniowie opuścili obiekt i znajdują się w wyznaczonym miejscu. Do działań wprowadzone zostały dwie roty z odcinkami linii W-52, kamerą termowizyjną oraz sprzętem burzącym. W wyniku prowadzonych działań wewnątrz obiektu znaleziono nieprzytomnego pracownika konserwatora – który podjął nieskuteczną próbę ugaszenia pożaru w związku z czym doznał rozległych poparzeń. Po ewakuacji poszkodowanego na noszach  do strefy bezpiecznej udzielono mu kwalifikowanej pierwszej pomocy a następnie przekazano jednostkom  ochrony zdrowia. W tym samym czasie działająca wewnątrz budynku rota ugasiła pożar. Po zakończonych działaniach gaśniczych obiekt oddymiono przy pomocy wentylatora oraz sprawdzono kamerą termowizyjną w celu wykluczenia ukrytych zarzewi ognia.

Ćwiczenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej były również okazją do sprawdzenia obowiązujących w szkołach procedur ewakuacji. Prowadzone działania ewakuacyjne obserwowali oddelegowani funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach. Wnioski i spostrzeżenia z ćwiczeń omówiono na spotkaniu z dyrekcją i kadrą pedagogiczną szkół.

Opracowanie: asp. Daniel Orczyk
Zdjęcia: mł. bryg. Marcin Nyga

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 11

Odwiedzin od 05.02.2019 3916

Kubik-Rubik Joomla! Extensions