5 czerwca 2018 r. w Starachowicach przeprowadzono zintegrowane powiatowe ćwiczenia służb ratowniczych pod kryptonimem "Wanacja 2018".
Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej do gaszenia wielkopowierzchniowego pożaru lasu. W ćwiczeniach obok sił Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych udział wzięli:

- Komenda Powiatowa Policji,
- Straż Miejska w Starachowicach,
- Nadleśnictwo Skarżysko - Kamienna,
- Harcerska Grupa Ratownicza "Starachowice",
- Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
- Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Starachowicach,
- Powiatowy Lekarz Weterynarii,
- Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Założenia ćwiczebne zrealizowano na terenach leśnych Nadleśnictwa Skarżysko - Kamienna.

Epizod I dotyczył likwidacji skutków trąby powietrznej, jaka przeszła w sąsiedztwie obozu harcerskiego. Zadaniem służb ratowniczych było udrożnienie traktu komunikacyjnego stanowiącego drogę do obozu oraz ewakuacja harcerzy.

Epizod II dotyczył wielkopowierzchniowego pożaru lasu, w którego gaszenie zaangażowano: trzy plutony kompanii gaśniczych centralnego i wojewódzkiego odwodu operacyjnego, powiatową kompanię odwodową oraz siły i środki Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Starachowicach. W trakcie działań zbudowano magistralę wodną o długości 1350 m, za pomocą której dostarczano do pożaru wodę ze zbiornika wodnego "Lubianka". W kulminacyjnym punkcie natarcia podawano jednocześnie na środowisko pożaru 18 skutecznych prądów gaśniczych.

W ćwiczenia wpleciono również epizod aplikacyjny związany ze sprawdzeniem procedur obowiązujących w przypadku wykrycia u zwierząt Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Wystąpienie tej choroby może spowodować w gospodarce bardzo duże straty ekonomiczne i służby publiczne powinny być przygotowane do odpowiedniej reakcji na wystąpienie czynnika zakaźnego w powiecie starachowickim. Wątek ASF był ważnym akcentem pracy sztabu, w którym pracowali strażacy, policjanci, leśnicy oraz członkowie powiatowego i miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego.

Tak szeroko zakrojone ćwiczenia były świetną okazją do doskonalenia współdziałania poszczególnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w powiecie starachowickim.
Przebieg ćwiczeń obserwowali funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach na czele z Zastępcą Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach - st. bryg. Robertem Sabatem. Oceny manewrów dokonają dowódcy jednostek ratowniczo - gaśniczych z Końskich, Skarżyska - Kamiennej i Ostrowca Świętokrzyskiego.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: st. sekc. Adrian Lipa

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka