W dniach 15, 22 i 29 maja odbyły się ćwiczenia trzech zmian służbowych na terenie dwóch zakładów przemysłowych: DREWMEX i CERRAD oraz w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Ćwiczenia składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W pierwszej kolejności, strażacy zapoznawali się z charakterystyką obiektów, zagrożeniami pożarowymi oraz zabezpieczeniami p.poż. Druga część to część ćwiczebna, w którym to strażacy realizowali założenie.

15 maja odbyły się ćwiczenia II zmiany służbowej  w PZOZ w Starachowicach. W założeniu ćwiczeń przyjęto pożar w jednym z pomieszczeń oddziału Rehabilitacyjno-Neurologicznego. Na oddziale znajdowało się 32 pacjentów i 15 osób personelu. Oddział został w pełni ewakuowany przed przybyciem zastępów ochrony pożarowej. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu pomieszczeń pod kątem znajdujących się tam osób, ugaszeniu pożaru poprzez podanie jednego prądu wody z linii W-52 zasilanej z nawodnionego pionu szpitala. Następnie wszystkie pomieszczenia oddymiono przy pomocy wentylatora osiowego i sprawdzono kamerą termowizyjną w celu wykluczenia ukrytych ognisk pożaru.

22 maja strażacy z III zmiany ćwiczyli na terenie zakładu przetwórstwa drzewnego DREWMEX w Wąchocku. W założeniu przyjęto pożar trocin w silosie. Działania ratowników polegały na podaniu jednego prądu piany z działka wodno-pianowego zamontowanego na drabinie mechanicznej. Następnie wnętrze silosu skontrolowano przy użyciu kamery termowizyjnej.

29 maja odbyły się ćwiczenia zmiany I na terenie zakładu Cerrad. Strażacy zapoznali się z zagrożeniami mogącymi wystąpić w zakładzie, rozmieszczeniem elementów linii produkcyjnej na nowo wybudowanej hali, a także z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi i dojazdem do zakładu. W założeniu przyjęto pożar koparki w hali magazynowej. Strażacy zabezpieczeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych podali dwa prądy piany ciężkiej na ognisko pożaru. Następnie halę przewietrzono przy użyciu wentylatora osiowego oraz skontrolowano temperaturę koparki kamerą termowizyjną.

W ćwiczeniach udział brały zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Starachowicach oraz z OSP Parszów i OPS Ambrożów, w sumie 43 strażaków.

                                        

Opracował: Daniel Lipczyński

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Starachowice

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka