24 maja na terenach leśnych Nadleśnictwa Starachowice przeprowadzono ćwiczenia inspekcyjne sił i środków Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

Strażacy Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych PSP z Opatowa, Ostrowca Św. i Starachowic wespół z druhami ochotniczych straży pożarnych ćwiczyli manewr budowy magistrali wodnej i podawania wody na środowisko pożaru przez siły na poziomie kompanii. W założeniu ćwiczebnym przyjęto pożar lasu na powierzchni ponad 4 hektarów. Zbudowano magistralę o długości 1,5 km, która umożliwiła przepompowywanie z leśnego zbiornika przeciwpożarowego do plutonów gaśniczych wody w ilości ponad 2500 litrów na minutę.

W ćwiczeniach udział wzięło 70 strażaków którzy realizowali działania gaśnicze oraz organizowali zaopatrzenie wodne, które przy pożarze lasu jest kluczowym elementem akcji ratowniczo – gaśniczej. W działaniach użyto dedykowanego do pożarów w lasach sprzętu pożarniczego - w tym pompy dużej wydajności. Działania strażaków wspomagały służby leśne - w tym: samochód patrolowo - rozpoznawczy oraz samolot gaśniczy czarterowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.

Manewry w leśnictwie Gadka zrealizowano na polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a za ich organizację i przeprowadzenie odpowiedzialni byli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Prowadzenie takich ćwiczeń ma na celu doskonalenie działań przy pożarach lasu. Jest też okazją do sprawdzenia organizacji dowodzenia, stanu wyszkolenia i wyposażenia jednostek OSP wchodzących w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: mł. bryg. Marcin Nyga

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka