W dniach 24-26 kwietnia 2018r. zmiany służbowe prowadziły ćwiczenia na obiektach. Celem ćwiczeń było zapoznanie strażaków z rozmieszczeniem pomieszczeń oraz budynków, technicznymi systemami zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sygnalizacji pożarowej a także rozmieszczeniem przeciwpożarowych wyłączników prądu, hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych.

24 kwietnia ćwiczenia zrealizowano na terenie elektromarketu RTV Euro AGD . W założeniu ćwiczeń przyjęto pożar konstrukcji dachu, który powstał wskutek prowadzenia prac remontowych. Na dachu znajdował się pracownik, któremu ogień i dym odciął drogę ucieczki. Działania zastępów ochrony przeciwpożarowej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania, ewakuacji osoby poszkodowanej ze strefy zagrożenia i udzieleniu jej pierwszej pomocy, a także ugaszeniu pożaru przez podanie jednego prądu wody w natarciu z drabiny mechanicznej SD-23. Następnie przy użyciu kamery termowizyjnej dokonano sprawdzenia obiektu w celu wykluczenia ukrytych ognisk pożaru.
W ćwiczeniach udział brało 5 zastępów JRG Starachowice - 14 ratowników.

25 kwietnia strażacy z JRG PSP Starachowice wzięli udział w ćwiczeniach na terenie firmy STARPAP w Starachowicach przy ul. Rogowskiego. Ratownicy zapoznali się z usytuowaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zaworu gazu oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo w obiekcie. Następnie w praktycznej ćwiczeń przyjęto pożar wózka widłowego znajdującego się w magazynie papieru. W wyniku pożaru poszkodowany został operator wózka, który doznał oparzeń przy próbie gaszenia ognia. Działania zastępów polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji i udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy rannemu pracownikowi oraz podaniu jednego prądu gaśniczego na palący się wózek.
W ćwiczeniach udział wzięły 4 zastępy z JRG Starachowice, łącznie 14 strażaków.

26 kwietnia zrealizowano ćwiczenia taktyczno-bojowe na terenie zakładu SHYMKO znajdującym się przy ul. Radomskiej 76 w Starachowicach. W założeniu ćwiczeń przyjęto, że jeden z pracowników zakładu został przygnieciony przez metalową skrzynie. Po rozpoznaniu ustalono, że ma uwięzione nogi. Działania zastępów polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, stabilizacji metalowego elementu oraz podniesienie konstrukcji skrzyni celem uwolnienia poszkodowanego. Następnie za pomocą deski ortopedycznej poszkodowany został ewakuowany do strefy bezpiecznej gdzie udzielono mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ćwiczeniach brały udział 4 zastępy JRG PSP Starachowice - łącznie 10 ratowników.Opracowanie: mł. asp. Michał Bąk
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Starachowice

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka