25 stycznia 2018 r. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Starachowicach przeprowadziła ćwiczenia w fiirmie Star San Duo przy ul. Krańcowej w Starachowicach.
Celem ćwiczeń było zapoznanie ratowników z: lokalizacją zakładu, zaopatrzeniem w wodę do celów gaśniczych, zastosowanymi systemami przeciwpożarowymi a także możliwością dojazdu pojazdów ratowniczych do obiektu.

W założeniu ćwiczeń przyjęto pożar w magazynie z lakierami. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu piany w natarciu na palące się materiały. Osobie ewakuowanej z zadymionego pomieszczenia udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ratownicy działający wewnątrz budynku byli zabezpieczeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych, łączność podhełmową, sygnalizatory bezruchu i kamerą termowizyjną.
W ćwiczeniach udział brało 5 zastępów JRG PSP Starachowice oraz OSP Starachowice Osiedle Michałów - łącznie 19 ratowników.

Opracowanie: sekc. Damian Sławek
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Starachowice

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka