28 lutego b.r. w starachowickiej komendzie miała miejsce uroczystość pożegnania ze służbą w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. Służbę w tym dniu zakończyli: mł. bryg. Robert Latała oraz st. kpt. Mariusz Nowak. W uroczystości udział wzięli funkcjonariusze starachowickiej komendy, członkowie rodzin oraz przyjaciele. Wśród przybyłych gości był m.in. wieloletni komendant starachowickiej jednostki - st. bryg. w st. spocz. Ryszard Kępiński, który w latach 90-tych przyjął do służby obu funkcjonariuszy.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach - st. bryg. Wiesław Ungier w swoim wystąpieniu podsumował kilkadziesiąt lat owocnej służby obu funkcjonariuszy. Nie zabrakło ciepłych słów odnoszących się do ich dokonań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu starachowickiego. Do życzeń pomyślności na nowej drodze przyłączyli się koleżanki i koledzy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach oraz przyjaciele i rodzina.

Pan mł. bryg. mgr inż. Robert Latała służbę w pożarnictwie rozpoczął w 1994 roku jako kadet Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Od 1996 roku był czynnym funkcjonariuszem Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach, zajmując kolejno stanowiska: dowódcy zastępu, technika, młodszego inspektora, oficera, specjalisty, dyżurnego operacyjnego, dowódcy zmiany i znów dyżurnego operacyjnego. Wysoki profesjonalizm i doświadczenie zawodowe wykorzystywał w trakcie pełnienia służby w JRG, jak i podczas dysponowania i koordynacji działaniami ratowniczo – gaśniczymi na stanowisku kierowania.
Od początku służby pożarniczej dał się poznać jako osoba, która w sposób profesjonalny wypełnia powierzone zadania i obowiązki. Podczas swojej służby w KP PSP Starachowice był wyróżniony, m.in. Brązowym i srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, brązową  Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz  brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

Pan st. kpt. inż. Mariusz Nowak jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, którą ukończył w kwietniu 1995 roku. W 2005 roku ukończył Prywatną Wyższą Szkołę Ochrony Środowiska w Radomiu, gdzie odbył studia wyższe na kierunku ochrona środowiska, zaś w 2014 roku ukończył studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
W latach 1995 - 1996 pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, a od maja 1996 roku był czynnym funkcjonariuszem Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach, zajmując kolejno stanowiska: dowódcy zastępu, dyżurnego operacyjnego, dowódcy sekcji, dowódcy zmiany oraz dowódcy JRG. Pełniąc służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej uczestniczył w wielu trudnych akcjach ratowniczo – gaśniczych ofiarnie ratując życie i  mienie poszkodowanych. Od początku służby pożarniczej dał się poznać jako osoba sumienna i zdyscyplinowana, która rzetelnie wykonuje obowiązki wynikające z pracy zawodowej.
Dzięki wieloletniej praktyce w podziale bojowym st. kpt. Mariusz Nowak zdobył bogate doświadczenie praktyczne w organizacji i prowadzeniu akcji ratowniczo – gaśniczych. Jako Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Starachowicach dbał o doskonalenie umiejętności ratowniczych podległych mu strażaków PSP jak i członków OSP szkolących się na różnego rodzaju kursach, przekazując im zdobytą wiedzę i posiadane umiejętności praktyczne. Przez cały okres pełnienia służby był wielokrotnie nagradzany oraz wyróżniany, m.in. Brązowym, srebrnym i złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, brązową i srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Dyplomem Komendanta Głównego PSP. 

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga, kpt. Ilona Świrta
Zdjęcia: st. sekc. Adrian Lipa 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 4

Odwiedzin od 05.02.2019 35640

Kubik-Rubik Joomla! Extensions