28 lutego b.r. w Starachowicach miała miejsce ceremonia ślubowania dwóch strażaków, którzy rozpoczęli służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach - st. bryg. Wiesław Ungier. Po odczytaniu roty przysięgi strażacy służby przygotowawczej złożyli podpis na formularzu aktu ślubowania.

Ślubowanie dla każdego strażaka jest momentem niezwykłym, który się pamięta do końca życia. Młodzi adepci pożarnictwa za kilka dni rozpoczną naukę w Ośrodku Szkolenia w Pionkach, gdzie nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu strażaka. Za kilka miesięcy zaś zasilą szeregi strażaków Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach i w codziennej służbie będą nieść pomoc mieszkańcom powiatu starachowickiego. 

Młodym strażakom życzymy wielu sukcesów w służbie.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: st. sekc. Adrian Lipa 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 5

Odwiedzin od 05.02.2019 35641

Kubik-Rubik Joomla! Extensions