14 lutego 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach odbyło się podsumowanie działalności strażaków w 2019 roku.
Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Starachowicach - st. bryg. Wiesław Ungier, który przywitał zaproszonych gości i przybliżył główne kierunki realizacji zadań w 2019 roku. W swoim wystąpieniu scharakteryzował m.in. działalność operacyjną, kontrolno - rozpoznawczą oraz logistyczną. Przedstawił także główne kierunki działań na rok bieżący.

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach - bryg. Krzysztof Ciosek w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rosnącą z roku na rok liczbę interwencji straży pożarnej na terenie województwa. Podkreślił także znaczenie szeregu inwestycji finansowych, które w minionym roku przyczyniły się do istotnego zwiększenia potencjału bojowego jednostek. Na ręce samorządowców oraz strażaków złożył podziękowanie za zaangażowanie na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej powiatu starachowickiego.
Głos zabrał również Starosta Piotr Babicki, który wysoko ocenili pracę starachowickich strażaków oraz podkreślił wzorową współpracę służb ratowniczych na terenie naszego powiatu. Z ciekawą prelekcją wystąpił Grzegorz Wachnicki, który zaprezentował założenia nowatorskiego na skalę ogólnoświatową systemu wczesnego wykrywania pożarów, jaki funkcjonuje na terenie Nadleśnictwa Starachowice.

W naradzie wzięli udział m.in.:
bryg. Krzysztof Ciosek - Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach,
Piotr Babicki - Starosta Starachowic,
Ewa Skiba - Wiceprezydent Starachowic,
Jarosław Samela - Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock,
Mirosław Seweryn - Wójt Gminy Mirzec
Marek Wojtas - Wójt Gminy Pawłów
podinsp. Dariusz Furtak - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji
Grzegorz Wachnicki
- Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice
dh Edward Lipiec - Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Starachowicach

a także Komendanci Gminni, pracownicy gmin odpowiedzialni za kwestie ochrony ppoż oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach


Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: st. sekc. Adrian Lipa

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 5

Odwiedzin od 05.02.2019 35641

Kubik-Rubik Joomla! Extensions