9 lutego b.r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach przeprowadzono egzamin kończący szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Do egzaminu przystąpiło 11 strażaków OSP z gmin: Bodzentyn, Brody, Mirzec i Pawłów.

W trakcie trwania kursu strażacy ćwiczyli m.in. w komorze dymowej Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia KW PSP Kielce. Test komory dymowej przewiduje m.in. przejście przez labirynt w warunkach symulowanego pożaru (temperatura, zadymienie, brak widoczności, ograniczona przestrzeń, hałas). Sprawdzian ma przygotować strażaków do pracy przy dużym obciążeniu psychofizycznym oraz do poruszania się w nieznanym i skomplikowanym układzie przestrzennym. Zaliczenie testu komory dymowej jest obligatoryjnym warunkiem ukończenia kursu.

Kursanci w trakcie szkolenia opanowali umiejętność pracy ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym. W ramach szkolenia zrealizowano m.in. zajęcia z zakresu wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu na drodze. Wskazany blok tematyczny poprowadził podk. Mirosław Kusztal - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. Zajęcia z ratownictwa i taktyki gaszenia pożarów zrealizowali oficerowie i aspiranci Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Starachowicach.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: st. kpt. Jarosław Sobczak

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 5

Odwiedzin od 05.02.2019 35641

Kubik-Rubik Joomla! Extensions