W dniu 16 stycznia 2020 r. w Starachowicach odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach z Zarządem Powiatowym ZOSP RP w Starachowicach oraz przedstawicielami jednostek OSP powiatu starachowickiego. W naradzie wzięli m.in. udział: Komendant Powiatowy PSP w Starachowicach - st. bryg. Wiesław Ungier, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Starachowicach - st. kpt. Sławomir Zięba oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Starachowicach - dh Edward Lipiec.

Spotkanie było okazją do podsumowania 2019 roku oraz omówienia planów związanych z rozwojem ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku. Przedstawiono m.in. plan szkolenia dla ochotniczych straży pożarnych oraz kwestie związane z organizacją zawodów sportowo – pożarniczych. Druhowie zapoznali się także z wynikami inspekcji gotowości operacyjnej oraz zagospodarowania środków finansowych stanowiących dotacje dla jednostek OSP. Przedstawiono również statystykę działań jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Komendant Powiatowy - st. bryg. Wiesław Ungier na ręce naczelników OSP złożył podziękowanie za wspieranie w minionym roku przedsięwzięć mających na celu utrzymanie należytego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu starachowickiego.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: asp. Daniel Lipczyński

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 5

Odwiedzin od 05.02.2019 35641

Kubik-Rubik Joomla! Extensions