3 listopada w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach przeprowadzono egzamin szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Osiemnastu druhów od 21 września b.r. zgłębiało tajniki uczestnictwa w działaniach ratowniczo – gaśniczych.  Sprawdzian umiejętności był zwieńczeniem 126 - godzinnego szkolenia dla nowych adeptów pożarnictwa.

Ważnym momentem kursu był test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Strażacy biegali na bieżni, wchodzili po drabinie i wykonywali ćwiczenie na młocie podciągowym. Wszystkie testy przeprowadzono w pełnym umundurowaniu oraz z aparatem powietrznym. Ostatnim i najbardziej wymagającym ćwiczeniem było przejście przez labirynt w warunkach symulowanego pożaru (temperatura, zadymienie, brak widoczności, ograniczona przestrzeń, hałas). Tego typu testy mają za zadanie przygotować strażaków do pracy przy dużym obciążeniu psychofizycznym oraz do poruszania się w nieznanym i skomplikowanym układzie przestrzennym. Zaliczenie testu w komorze dymowej wymaga odpowiedniej odpornością psychicznej i wydolności fizycznej – pozwala stwierdzić, które osoby sprostają trudom akcji ratowniczo – gaśniczych. 

Dodatkowym punktem zajęć był instruktaż z profilaktyki zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Ochotnicze straże pożarne to nie tylko udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ale również przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez profilaktykę społeczną. Druhowie OSP poprzez działania edukacyjne w swoich lokalnych społecznościach mogą być doskonałymi ambasadorami kampanii "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa".

Do egzaminu końcowego przystąpili strażacy z następujących jednostek OSP:
- OSP Nieczulice, OSP Kałków (gm. Pawłów),
- OSP Brody, OSP Krynki (gm. Brody),
- OSP Ostrożanka, OSP Tychów Nowy, OSP Mirzec(gm. Mirzec),
- OSP Marcinków, OSP Wielka Wieś (gm. Wąchock),
- OSP Bodzentyn (gm. Bodzentyn),

 Wszyscy kursanci potwierdzili na egzaminie nabycie umiejętności niezbędnych do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych i od dziś mogą brać udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Marcin Nyga

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 5

Odwiedzin od 05.02.2019 35641

Kubik-Rubik Joomla! Extensions