Starachowiccy strażacy w dniach do 23 do 25 października b.r. razem z przedstawicielami policji i sanepidu odwiedzili cztery starachowickie przedszkola:

  • Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka przy ul. Mrozowskiego,
  • Przedszkole nr 6 przy ul. Św. Barbary
  • Przedszkole nr 11 im. Misia Uszatka przy ul. Górnej
  • Przedszkole nr 13 przy ul. Leśnej

Mimo różnic w sferze dziedzin poszczególnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cel wizyt był jednakowy: promocja bezpiecznego stylu życia wśród najmłodszych.
Spotkania rozpoczynano czytaniem wierszy i opowiadań ukazujących pozytywne modele postępowania. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały m.in. czytanki o bohaterskich rówieśnikach: Jacku i Agatce, którzy będąc świadkami pożaru  powiadomili o zdarzeniu służby ratownicze. Po przeczytaniu opowiadania przeprowadzono pogadankę, w trakcie której szczegółowo omówiono z dziećmi zachowanie bohaterów czytanki pod kątem wzorców postępowania na wypadek wystąpienia pożaru bądź miejscowego zagrożenia. Starszym przedszkolakom zademonstrowano także zasady działania czujnika tlenku węgla, który powinien być nieodzownym elementem wyposażenia domu/mieszkania.

Zwieńczeniem spotkań były pokazy sprzętu ratowniczego stanowiącego wyposażenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. Wspólne działania profilaktyczne w sferze edukacji najmłodszych prowadzone są w ramach kampanii "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny". Edukacja w zakresie szkodliwości oddziaływania tlenku węgla oraz metod przeciwdziałania występowaniu czadu jest elementem akcji "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa".

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: Zasoby fotograficzne przedszkoli miejskich nr 2, 6, 11 i 13 w Starachowicach

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 5

Odwiedzin od 05.02.2019 35641

Kubik-Rubik Joomla! Extensions