W placówkach oświatowych powiatu starachowickiego trwa akcja poświęcona sprawdzeniu warunków i organizacji ewakuacji z obiektów szkolnych.

Podstawowe kryteria częstotliwości ćwiczeń ewakuacyjnych reguluje § 17 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z przytoczonym przepisem "zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu". 
Jeśli w budynku cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników. W związku z tym większość placówek oświatowych powinna zrealizować ćwiczenia ewakuacyjne do końca listopada każdego roku.

Na terenie powiatu starachowickiego praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji realizowane jest pod nadzorem funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach.
W dniu 18 października starachowiccy strażacy byli obserwatorami ćwiczeń na terenie trzech placówek oświatowych, m.in. w Szkole Podstawowej w Jadownikach (gm. Pawłów). W sprawdzeniu warunków ewakuacji osobiście uczestniczył tu st. bryg. Wiesław Ungier - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. Po ćwiczeniach odbyło się spotkanie z pracownikami szkoły, z którymi przeprowadzono dyskusję dotyczącą spostrzeżeń i uwag dotyczących ewakuacji. Gronu pedagogicznemu przekazano również informację o materiałach dydaktycznych z zakresu edukacji najmłodszych dostępnych na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
Spotkanie z nauczycielami wpisuje się w ramy kampanii "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny".

Przypominamy, że administrator placówki planując realizację sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji ma obowiązek powiadomienia miejscowej Komendy Powiatowej/Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem próbnej ewakuacji.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Marcin Nyga

 

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 5

Odwiedzin od 05.02.2019 35641

Kubik-Rubik Joomla! Extensions