5 września w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach odbyło się spotkanie, w trakcie którego podpisano umowy na dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych powiatu starachowickiego ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W podpisaniu umów uczestniczyli:
- Wojewoda Świętokrzyski - Pani Agata Wojtyszek,
- Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - Pan Ryszard Gliwiński,
-
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Starachowicach - st. kpt. Sławomir Zięba,

a także prezesi jednostek:
- OSP Brody - dh Dawid Soboń,
- OSP Styków - dh Zbigniew Chamerski,
- OSP Ruda - dh Wojciech Kania,
- OSP Tychów Stary - dh Władysław Zając,
- OSP Mirzec - dh Zygmunt Sołtykiewicz,
- OSP Osiny - dh Marcin Gibała
- OSP Ostrożanka - dh Stefan Niewczas

Umowy w ramach programu "Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska" umożliwią sfinansowanie zakupu nowoczesnego sprzętu ratowniczego.
Program w dużej mierze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa strażaków ratowników. Duża część pieniędzy kierowana do ochotniczych straży pożarnych w powiecie starachowickich zostanie przeznaczona na: ubrania specjalne, hełmy, kominiarki i obuwie specjalne - czyli asortyment, który w bezpośredni sposób chroni strażaków przed oddziaływaniem płomieni, promieniowania cieplnego i negatywnych warunków atmosferycznych. Program WFOŚ jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa druhów OSP, którzy w służbie wolontariatu niosąc pomoc innym ludziom narażają własne życie i zdrowie.

Zakup nowoczesnych środków ochrony osobistej oraz sprzętu ratowniczego pozwoli druhom nieść pomoc społeczeństwu i jednocześnie skuteczniej chronić środowisko naturalne.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: mł. ogn. Krzysztof Kołodziejczyk

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 4

Odwiedzin od 05.02.2019 35640

Kubik-Rubik Joomla! Extensions