Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach 6 sierpnia b.r. uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Nadleśnictwo Starachowice. Spotkanie poświęcono wdrożonemu przez starachowickich leśników nowatorskiemu systemowi wykrywania pożarów na obszarach leśnych.

System umożliwia wykrycie pożaru w lesie i przekazanie informacji do straży pożarnej. Monitoring „Smoke detection” opiera się na sieci kamer na wieżach obserwacyjnych. Innowacją w stosunku do obecnych dostrzegalni jest możliwość wyeliminowania obserwatorów, którzy fizycznie dyżurują na wieżach i obserwują otoczenie pod kątem występowania dymu.

Kamery stanowiące trzon systemu są odporne na czynniki atmosferyczne łącznie z możliwością załączenia grzałek na wypadek zaśnieżenia obiektywu. Każda z dostrzegalni jest połączona z punktem alarmowo – dyspozycyjnym nadleśnictwa za pomocą dedykowanych łączy światłowodowych. Oprogramowanie systemu na podstawie algorytmów realizuje automatyczną detekcję dymu wraz z przesyłem danych o pożarze i jego lokalizacji. System wysyła alerty o pożarze na urządzenia mobilne wraz z udostępnieniem danych o lokalizacji źródła dymu.

W trakcie konferencji przeprowadzono próby skuteczności systemu. W dwóch punktach lasu wytworzono zadymienie za pomocą świec dymnych. System teledetekcji ze 100 % dokładnością wykrył źródło zadymienia wraz z podaniem geoprzestrzennych danych o lokalizacji pożaru. Warto wspomnieć, że te same źródła zadymienia równolegle wykryli obserwatorzy na dostrzegalniach pożarowych. Lokalizacja wskazywana przez obserwatorów w dostrzegalniach na podstawie azymutów i punktów charakterystycznych nie była tak precyzyjna, jak w przypadku systemu „Smoke detection”.


Budowę systemu teledetekcji poprzedziły szczegółowe analizy mające na celu wytypowanie miejsc budowy wież obserwacyjnych. Prace te prowadzono przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach, która m.in. udostępniła leśnikom mapowe dane numeryczne ze statystykami występowania pożarów. Strażacy uczestniczyli również  w testach widoczności terenu z miejsc wytypowanych na podstawie mapy wysokościowej terenu.

Działania Nadleśnictwa Starachowice oraz Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach są odpowiedzią na obecne wyzwania związane z ochroną przeciwpożarową lasów. System teledetekcji dymu monitorujący starachowickie lasy przyspieszy wykrycie pożaru i umożliwi skrócenie czas dojazdu jednostek ochrony ppoż do źródła ognia.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Marcin Nyga, Grzegorz Wachnicki - Nadleśnictwo Starachowice

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 4

Odwiedzin od 05.02.2019 35640

Kubik-Rubik Joomla! Extensions