Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie jednym z najmłodszych świąt państwowych, obchodzony jest w Polsce 2 maja.
Dzień Flagi ustanowił Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, którą Prezydent RP podpisał 16 marca 2004 roku.
Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków i mają jako jedne z nielicznych w świecie pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. 7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi. Wcześniej obok barw biało-czerwonych używane były także inne barwy.

W 1919 roku biel i czerwień uznano oficjalnie za barwy państwowe.
W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na fladze biel jest zawsze u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.
Te przyjęte przez Sejm barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszyły Polakom we wszystkich ważnych wydarzeniach.

Wybór 2 maja na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej nie jest przypadkowy. To dzień w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski. Dzień Flagi poprzedza święto 3 Maja, upamiętniające przyjęcie niezwykle istotnego dokumentu, jakim była Konstytucja 3 Maja z 1791 roku. Ponadto w dniu 2 maja obchodzony jest Światowy Dzień Polonii. Jak mówi jeden z zapisów ustawy z 7 lutego 1831 roku normującej nasze barwy narodowe, pod tym znakiem „winni łączyć się Polacy”. Dlatego też w tym dniu nasza biało-czerwona flaga powinna stać się symbolem łączącym i jednoczącym Polaków na wszystkich kontynentach, stanowiąc widoczny symbol ich przynależności narodowej. Polska jest jednym z wielu krajów, w którym obchodzony jest Dzień Flagi.

 2 maja 2019 roku o godz. 8:00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

W uroczystości uczestniczyli Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach - st. kpt. Sławomir Zięba wraz z funkcjonariuszami systemu 8 ‑ godzinnego i zmianowego. Apel rozpoczęto uroczystym raportem złożonym przez Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej - kpt. Jarosława Sobczaka. Następnie poczet flagowy przy dźwiękach hymnu dokonał uroczystego podniesienia flagi państwowej.

W trakcie apelu do strażaków odczytano list okolicznościowy sporządzony w związku z obchodami Dnia Flagi RP.

Opracowanie: st. asp. Klich Tomasz
Zdjęcia: st. sekc. Krzysztof Kołodziejczyk

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 5

Odwiedzin od 05.02.2019 35641

Kubik-Rubik Joomla! Extensions