23 marca 2019 roku Komendę Powiatową PSP w Starachowicach wizytował Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - gen. brygadier Leszek Suski, któremu towarzyszył Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach – st. bryg. Robert Sabat.

Wizyta rozpoczęła się od meldunku złożonego przez Komendanta Powiatowego PSP w Starachowicach – st. bryg. Wiesława Ungiera. W uroczystym powitaniu Komendanta Głównego udział wzięli strażacy podziału bojowego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Starachowicach oraz pracownicy systemu codziennego. Następnie generał Leszek Suski zapoznał się z warunkami pracy i służby w starachowickiej komendzie – w szczególności w zakresie stanu pojazdów oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Obejrzał także bazę lokalową – w tym również pomieszczenia kompleksowo wyremontowane pod koniec ubiegłego roku z środków przyznanych na ten cel przez Komendę Główną PSP.

Kolejnym punktem spotkania była rozmowa z funkcjonariuszami, w trakcie której generał Leszek Suski przekazał starachowickim strażakom informacje dotyczące bieżącego funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej. Komendant omówił m.in. stan realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Zwrócił również uwagę strażaków na realizowane w służbie cele i kierunki strategiczne dotyczące m.in. intensyfikacji procesu doskonalenia zawodowego oraz nadzoru nad racjonalizacją zakupów sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej. Komendant omówił także bieżącą realizację oraz plany w zakresie zwiększenia uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Pod koniec wizyty generał Leszek Suski podziękował starachowickim strażakom za pełną poświęcenia służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Marcin Nyga

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 45

Odwiedzin od 05.02.2019 6547

Kubik-Rubik Joomla! Extensions