27 lutego 2019 r. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wizytował nowo budowaną Jednostkę Ratowniczo–Gaśniczą Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach oraz budynek Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego po termomodernizacji. Następnie Minister SWiA uczestniczył w odprawie kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. świętokrzyskiego.
Wizyta Ministra Zielińskiego miała miejsce przy okazji wręczenia w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim promes samorządowcom na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W wydarzeniu uczestniczyli również senator Krzysztof Słoń, wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski, zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego: st. bryg. Robert Sabat i bryg. Tomasz Bajerczak, komendant miejski PSP w Kielcach bryg. Sławomir Karwat, komendanci powiatowi PSP z terenu woj. świętokrzyskiego, naczelnicy KW PSP w Kielcach oraz strażacy z JRG Nr 1 KM PSP w Kielcach

Pana Ministra przywitał zastępca komendanta st. bryg. Robert Sabat, po czym głos zabrał Minister Zieliński, który podziękował strażakom za służbę, która odzwierciedla się nie tylko w wymiarze statystycznym, ale przede wszystkim w wysokim poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców i dużym zaufaniu do całej formacji. Pan Minister przedstawił również realizację Programu modernizacji służb.

Następnie, goście w asyście komendantów przeszli do odnowionego budynku Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego oraz na teren budowy strażnicy JRG Nr 1.
Pieniądze na remont budynku Krajowej Bazy pochodziły z budżetu państwa, natomiast budowa strażnicy JRG Nr 1 realizowana jest w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 16,5 mln zł. Zakończenie budowy JRG Nr 1 KM PSP Kielce planowane jest na listopad 2020 roku.
Efektem rzeczowym będzie nowoczesny, spełniający wymogi pełnienia służby i magazynowania sprzętu ratowniczego budynek o powierzchni użytkowej 2622,7 m2, kubaturze 13550 m3, wyposażony w funkcjonalne pomieszczenia garażowe, socjalne, administracyjne i magazynowe.

Kolejnym punktem wizyty była odprawa Ministra Jarosława Zielińskiego z kadrą kierowniczą Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego.
Minister Zieliński w swoim wystąpieniu poruszył następujące zagadnienia:

  • omówił działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone na terenie kraju w 2018 r.,
  • przedstawił zasady finansowania zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych i innego sprzętu pożarniczego z uwzględnieniem zakupów realizowanych na potrzeby OSP,
  • zwrócił szczególną uwagę na wzajemną współpracę jednostek ochrony przeciwpożarowej,
  • nakreślił kierunki działania oraz rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na 2019 r.

Podczas spotkania komendanci powiatowi/miejski przedstawili najważniejsze wydarzenia związane z bezpieczeństwem własnych regionów, zadania zrealizowane przez Państwową Straż Pożarną w poszczególnych powiatach, a także zreferowali Panu Ministrowi prowadzone w 2018 r. inwestycje. Komendanci omówili również współpracę z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz bieżące funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie poszczególnych powiatów.

Opracował: bryg. Adam Zaborowski, KW PSP Kielce
Zdjęcia: bryg. Jakub Kubicki, mł. asp. Bartłomiej Idzik, KW PSP Kielce

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 1

Odwiedzin od 05.02.2019 12831

Kubik-Rubik Joomla! Extensions