26 lutego 2019 r. w Starachowicach odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach z przedstawicielami jednostek OSP oraz samorządów gminnych powiatu starachowickiego. W naradzie uczestniczyli m.in Komendant Powiatowy PSP w Starachowicach - st. bryg. Wiesław Ungier, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Starachowicach - st. kpt. Sławomir Zięba oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Starachowicach - dh Edward Lipiec.

W trakcie spotkania podsumowano 2018 rok oraz przedstawiono plany związane z rozwojem ochrony przeciwpożarowej w powiecie starachowickim w 2019 roku. Szczegółowo omówiono szkolenia dla ochotniczych straży pożarnych, organizację zawodów sportowo - pożarniczych, wyniki inspekcji gotowości operacyjnej oraz gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na dotacje dla jednostek OSP. Przedstawiono również statystykę działań jednostek PSP i OSP w 2018 roku.
Spotkanie było kolejną okazją do promocji kampanii "Czujka na straży twojego bezpieczeństwa". Druhowie OSP oraz pracownicy urzędów gmin zostali zapoznani z dotychczasowym przebiegiem akcji promującej bezpieczeństwa ppoż w budynkach mieszkalnych.

Na koniec spotkania Komendant Powiatowy - st. bryg. Wiesław Ungier podziękował wszystkim za udział w naradzie a druhom OSP za pełną poświęcenia służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w minionym 2018 roku.

Opracowanie i zdjęcia mł. bryg. Marcin Nyga

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 1

Odwiedzin od 05.02.2019 12831

Kubik-Rubik Joomla! Extensions