Skuteczne i szybkie reagowanie oraz profesjonalne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych jest możliwe jedynie przez profesjonalnie wyszkolonych ratowników, wyposażonych w nowoczesne pojazdy i sprzęt ratowniczy. W roku 2018 jednostki państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej z terenu województwa świętokrzyskiego zostały doposażone w nowoczesne samochody ratowniczo–gaśnicze oraz specjalistyczny sprzęt za łączną kwotę 21 077 663 zł.

19 lutego 2018 roku z udziałem parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej: senatorów -  Krzysztofa Słonia i Jarosława Rusieckiego, posła na Sejm – Krzysztofa Lipca, wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego na placu przez Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach odbyło się uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu dla 8 komend Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego. 
W uroczystości uczestniczyli również szefowie i przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z Państwową Strażą Pożarną, komendanci powiatowi/miejski PSP, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa świętokrzyskiego oraz naczelnicy wydziałów KW PSP w Kielcach.

 

 

 

Uczestników uroczystości na placu przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach powitała Pani wojewoda Agata Wojtyszek, po czym nastąpiło uroczyste wręczenie aktów przekazania i poświęcenie sprzętu przez wojewódzkiego kapelana strażaków – ks. Marka Mrugałę. W trakcie uroczystości przekazany został następujący sprzęt:

 • dwa lekkie samochody rozpoznawczo-ratownicze dla: KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim i KP PSP w Sandomierzu,
 • dwa samochody lekkie kwatermistrzowskie dla: KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim i KP PSP w Pińczowie,
 • samochód operacyjny dla KW PSP w Kielcach,
 • mikrobus do przewozu osób dla KP PSP w Staszowie,
 • trzy łodzie ratownicze dla: KP PSP w Skarżysku–Kamiennej, KP PSP w Sandomierzu i KP PSP w Busku-Zdroju,
 • pojazd typu quad dla KW PSP w Kielcach,
 • agregat prądotwórczy KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, dziękując świętokrzyskim strażakom za codzienną służbę.

 

Pozostały sprzęt zakupiony w 2018 r. zostanie przekazany jednostkom państwowej i ochotniczej straży pożarnej podczas uroczystości organizowanych przez poszczególne komendy.

Dla Państwowej Straży Pożarnej będą to:

 • trzy średnie samochody ratowniczo- gaśnicze,
 • średni samochód ratownictwa technicznego z żurawiem,
 • samochód specjalny z drabiną mechaniczną SD 37.

Dla Ochotniczych Straży Pożarnych:

 • 12 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych,
 • 3 lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze,
 • 2 lekkie samochody ratownictwa technicznego,
 • 9 łodzi ratowniczych z silnikiem i przyczepą.

Zakup sprzętu został sfinansowany ze środków pochodzących z: "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", dotacji na krajowy system ratowniczo-gaśniczy, dotacji MSWiA, Komendanta Głównego PSP, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Regionalnego Programu Operacyjnego woj. świętokrzyskiego, dotacji Funduszu Sprawiedliwości, środków samorządowych, funduszy unijnych, rezerwy celowej budżetu państwa, środków własnych PSP i OSP oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Po uroczystości przekazania pojazdów odbyła się odprawa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego, z udziałem zastępcy komendanta głównego PSP - st. bryg. Tadeusza Jopka. Podczas odprawy podsumowano działania m. in. w zakresie działalności ratowniczo-gaśniczej, szkoleniowej, kontrolno-rozpoznawczej, logistycznej, łączności, rozbudowy strażnic i prewencji społecznej oraz przedstawiono priorytety na 2019 rok. Ponadto, zaprezentowano film przedstawiający działalność świętokrzyskich strażaków w 2018 r. Zastępca komendanta głównego PSP - st. bryg. Tadeusz Jopek omówił nowelizacje aktów prawnych związanych z ochroną przeciwpożarową, podsumował działalność PSP za 2018 r. oraz przedstawił cele i kierunki na rok 2019.

W 2018 roku na terenie województwa świętokrzyskiego jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 14 275 razy. Na ogólną ilość zdarzeń złożyło się: 5 390 pożarów, 8 506 miejscowych zagrożeń i 379 alarmów fałszywych.
W porównaniu do 2017 roku zwiększyła się liczba interwencji dotyczących tlenku węgla, w 2018 roku siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej interweniowały łącznie 223 razy. Związane jest to ze sprawdzaniem mieszkań pod kątem obecności tlenku węgla po załączeniu się czujników CO. Podczas w/w zdarzeń w 2018 r. śmierć poniosła 1 osoba, natomiast 75 osób zostało poszkodowanych. Ponadto odnotowano 1002 interwencje związane z gaszeniem pożarów budynków mieszkalnych, w wyniku których śmierć poniosło 14 osób, a 61 zostało rannych. W 2018 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa świętokrzyskiego interweniowały co 37 minut.

W 2018 roku została oddana do użytkowania Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 4 w Chmielniku (kwota inwestycji: 4 928 520 zł) oraz rozpoczęto budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Kielcach (kwota inwestycji: 16 500 000 zł). Ponadto, w 2018 roku zostało wyremontowanych 158 strażnic jednostek OSP. Łączna kwota dotacji z budżetu państwa na w/w cel wyniosła 1 280 000 zł.

Opracowanie: bryg. Adam Zaborowski - KW PSP Kielce
Zdjęcia: bryg. Jakub Kubicki, asp. Bartłomiej Idzik, Szymon Jagun - KW PSP Kielce, asp. Piotr Boksa - KP PSP Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 1

Odwiedzin od 05.02.2019 12831

Kubik-Rubik Joomla! Extensions