31 stycznia 2019 r. w trakcie sesji rady powiatu starachowickiego odbyło się podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach za 2018 rok. Komendant Powiatowy PSP - st. bryg. Wiesław Ungier w obecności członków rady oraz przedstawicieli innych służb przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

Komendant w swoim wystąpieniu dokonał analizy zadań zrealizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu starachowickiego w minionym roku oraz przedstawił plan działania na rok bieżący. Szczegółowo omówił statystykę zdarzeń wraz z przykładami najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych akcji ratowniczo – gaśniczych oraz działań prowadzonych w zakresie kontrolno – rozpoznawczym. W dalszej części swojego wystąpienia komendant poruszył zagadnienia dotyczące: stanu zatrudnienia, realizacji budżetu komendy, działań kwatermistrzowsko - logistycznych, działalności szkoleniowej oraz działalności z zakresu profilaktyki prewencyjnej mającej na celu edukację i podnoszenie świadomości społecznej w tematyce zapobiegania zagrożeniom.

Przewodnicząca Rady Powiatu - Pani Bożena Wrona podsumowując wystąpienie Komendanta Powiatowego PSP w Starachowicach podziękowała za pełną poświęcenia służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

 

 Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Marcin Nyga

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 76

Odwiedzin od 05.02.2019 3581

Kubik-Rubik Joomla! Extensions