5 i 7 grudnia 2018 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach - st. bryg. Wiesław Ungier ze swoim zastępcą - st. kpt. Sławomirem Zięba wizytowali jednostki OSP Brzezie i OSP Pawłów z gminy Pawłów oraz OSP Ostrożanka w gminie Mirzec. Jednostki te należą do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego i z uwagi na odległość od Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Starachowicach stanowią ważny fundament bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Jednostka OSP Pawłów od stycznia b.r. uczestniczyła w likwidacji 53 pożarów i miejscowych zagrożeń - jednostka OSP Brzezie - 34 razy, OSP Ostrożanka - 28. Druhowie OSP Pawłów poza standardowym zakresem działań specjalizują się dodatkowo w ratownictwie technicznym i ratownictwie wodnym.

W trakcie wizytacji omówiono tematykę związana z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Podsumowano także wykorzystanie środków finansowych, jakie jednostki otrzymały w tym roku w ramach zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. 

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: mł. ogn. Krzysztof Kołodziejczyk

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 82

Odwiedzin od 05.02.2019 3833

Kubik-Rubik Joomla! Extensions