Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach dołączyli do projektu EDWARD - Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach (European Day Without Road Death).

Nasz udział w projekcie polegał na szkoleniu uczestników ruchu drogowego w zakresie właściwego postępowania w sytuacji kryzysowej - m.in. w trakcie w wypadku na drodze. W czasie akcji zorganizowanej przy ul. Radomskiej w Starachowicach zapraszano kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego do udziału w sprawdzianie weryfikującym wiedzę o udzielaniu pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Weryfikacja umiejętności odbywała się w oparciu o realne scenariusze zdarzeń, które mogą zaistnieć na drodze takie, jak: potrącenie pieszych, zderzenie pojazdów. Do pozoracji zdarzeń używano przede wszystkim fantomu i manekina ale i także prawdziwych statystów, którzy markowali przebieg zdarzeń na drodze. Zadaniem uczestników ruchu drogowego było wdrożenie schematu działania polegającego na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, powiadomieniu służb ratowniczych i udzieleniu poszkodowanym pomocy przedmedycznej. Strażacy w stosunku do uczestników szkolenia przeprowadzili również instruktaż resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

Dzięki odpowiedniej sieci jednostek ochrony przeciwpożarowej strażacy mogą dziś w ciągu kilkunastu minut dotrzeć do każdego punktu powiatu w celu udzielenia pomocy ofiarom wypadku drogowego. Niestety w sytuacji zagrożenia życia często kluczowe dla ratowania zdrowia jest pierwsze kilka minut. Obowiązek udzielenia pomocy spoczywa na każdym uczestniku ruchu drogowego. Stąd nasze starania o przeszkolenie jak największej ilości osób, które będąc w przyszłości świadkami wypadku udzielą właściwej pomocy do czasu przyjazdu profesjonalnych ekip ratowniczych.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: Piotr Borkowski

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 13

Odwiedzin od 05.02.2019 3600

Kubik-Rubik Joomla! Extensions