27 czerwca 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się podsumowanie ćwiczeń powiatowych pod kryptonimem "Wanacja 2018", jakie przeprowadzono 5 czerwca b.r. Główna tematyka manewrów dotyczyła gaszenia wielkopowierzchniowego pożaru lasu z wariantem dostarczania wody gaśniczej na duże odległości.
W odprawie uczestniczyli m.in. : Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach - st. bryg. Robert Sabat, Komendant Powiatowy PSP w Starachowicach: st. bryg. Wiesław Ungier ze swoim Zastępcą: st. kpt. Sławomirem Zięba oraz rozjemcy ćwiczeń: dowódcy jednostek ratowniczo - gaśniczych z Końskich, Skarżyska - Kamiennej i Ostrowca Świętokrzyskiego. Oceniający ćwiczenia dobrze ocenili m.in. doskonałą współprace służb publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w powiecie starachowickim. Warto podkreślić, że w ćwiczeniach zakrojonych na znaczną skalę obok Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyły jednostki ochotniczych straży pożarnych, Komenda Powiatowa Policji, Harcerska Grupa Ratownicza, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz zespoły zarządzania kryzysowego: miejski - kierowany przez Prezydenta Marka Materka oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Starosty - Pani Danuty Krępa.

Przed spotkaniem przeprowadzono uroczystą zbiórkę, w trakcie której wręczono akt mianowania z dniem 1 lipca 2018 roku na stanowisko dowódcy JRG PSP Starachowice st. kpt. Mariuszowi Nowakowi - dotychczasowemu dowódca zmiany. Decyzję o mianowaniu wręczyli: Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach - st. bryg. Robert Sabat oraz Komendant Powiatowy PSP w Starachowicach - st. bryg. Wiesław Ungier.

Pan st. kpt. inż. Mariusz Nowak służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1993 r. jako kadet w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Od ukończenia szkoły aspiranckiej do 30 kwietnia 1996 roku pełnił służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim na stanowisku dowódcy zastępu. Następnie podjął służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Starachowicach na stanowiskach począwszy od dowódcy zastępu do dowódcy zmiany.
W tym czasie ukończył studia wyższe w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu uzyskując tytuł inżyniera. Następnie w 2014 roku ukończył studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich, związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Warto podkreślić, że st. kpt. Mariusz Nowak umiejętnie łączy obowiązki służbowe z działalnością w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej w Starachowicach os. Michałów. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu st. bryg. Robert Sabat jest to dowodem, iż działalność w ochronie przeciwpożarowej będąca przede wszystkim służbą społeczeństwu może być również pasją.

Gratulujemy awansu i życzymy owocnej służby na stanowisku dowódcy starachowickich strażaków.


opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga
zdjęcia: st. sekc. Adrian Lipa

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka

Odwiedzin dziś 45

Odwiedzin od 05.02.2019 6547

Kubik-Rubik Joomla! Extensions