4 maja w gminie Mirzec przeprowadzono uroczystości z okazji Dnia Strażaka. W tym roku na miejsce gminnych obchodów wybrano Ostrożankę i nie tylko z powodu gościnności tamtejszych druhów. Uroczystość była również okazją do przekazania miejscowej OSP samochodu pożarniczego marki StarMAN. Samochód użytkowany do tej pory w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach, Komendant Główny PSP - gen. brygadier Leszek Suski przekazał do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance.

OSP Ostrożanka wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i rokrocznie uczestniczy w wielu akcjach ratowniczo - gaśniczych. Poprzedni samochód służył w OSP przez 19 lat. Nowoczesny samochód przekazany z JRG PSP Starachowice jest ważnym krokiem w poprawie bezpieczeństwa pożarowego lokalnej społeczności i nie tylko, gdyż miejscowi druhowie biorą udział w działaniach ratowniczych również poza terenem swojej gminy.

W uroczystości uczestniczyli:
- Poseł na Sejm RP - Krzysztof Lipiec,
- Wicewojewoda Świętokrzyski - Andrzej Bętkowski,
- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Andrzej Pruś,
- Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach - st. bryg. Robert Sabat
- Starosta Starachowicki - Danuta Krępa,
- Członek Zarządu Powiatu Starachowickiego - Małgorzata Pruś,
- Komendant Powiatowy PSP w Starachowicach st. bryg. Wiesław Ungier,
- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Starachowicach - st. kpt. Sławomir Zięba,
- Wójt Gminy Mirzec - Mirosław Seweryn,
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Starachowicach - dh Edward Lipiec.

Gminne obchody rozpoczęto Mszą Świętą odprawioną przez księdza kanonika Daniela Kobierskiego. Dalsza część uroczystości miała miejsce na placu przy kaplicy. Zgodnie z ceremoniałem pożarniczym dowódca uroczystości - druh Marcin Driański złożył meldunek Wicewojewodzie Andrzejowi Bętkowskiemu. Następnie przy dźwiękach hymnu wciągnięto flagę narodową.
Gości powitał Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP a jednocześnie Wójt Gminy Mirzec - Pan Mirosław Seweryn. W dalszej części dokonano uroczystego przekazania samochodu pożarniczego. Goście zostali zapoznani również z rysem historycznym jednostki a w trakcie wystąpień okolicznościowych nie zabrakło ciepłych słów wypowiedzianych pod adresem strażaków.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: Jacek Rafalski - Urząd Gminy Mirzec

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka