Skończył się sezon grzewczy, w związku z czym można dokonać krótkiego podsumowania stanu bezpieczeństwa pożarowego w okresie zimowym.
Intensywna kampania profilaktyczna mająca na celu zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z tlenkiem węgla oraz bezpiecznej eksploatacji instalacji grzewczo - kominowych przyniosła wymierne rezultaty. W sezonie zimowym 2017/2018 na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach nie odnotowano pożarów w budynkach ze skutkiem śmiertelnym. Nie było również przypadków zgonów spowodowanych oddziaływaniem tlenku węgla.

Tymczasem w latach poprzednich pożary budynków mieszkalnych a także tlenek węgla z niesprawnych instalacji grzewczych zbierały śmiertelne żniwo. W ubiegłym sezonie w Starachowicach dwie osoby zginęły w pożarach budynków wielorodzinnych a jedna jedna osoba na skutek toksycznego oddziaływania czadu. Podobnie było w latach wcześniejszych - każdego roku ginęła przynajmniej jedna osoba.

Sezon 2017/2018 jako pierwszy od wielu lat nie powiększył smutnych statystyk. Dużą w tym zasługę ma Prezydent Starachowic - Pan Marek Materek, który w porozumieniu z Komendantem Powiatowym PSP w Starachowicach - st. bryg. Wiesławem Ungierem postanowił zaangażować się w kampanię przeciwdziałania negatywnym skutkom czadu i zakupił dla mieszkańców Starachowic ponad 400 sztuk nowoczesnych czujników tlenku węgla.

Urządzenia te na przestrzeni pierwszych kilku miesięcy uratowały życie i zdrowie przynajmniej kilku osób. Już na początku sezonu w listopadzie strażacy JRG PSP Starachowice interweniowali w mieszkaniu przy ul. Mickiewicza, gdzie zakupiony przez Urząd Miejski czujnik alarmował o toksycznym stężeniu czadu. W styczniu czujniki tlenku węgla z zasobów UM ostrzegały przed toksycznym gazem dwukrotnie: przy ul. Leśnej a także przy ul. Jana Pawła, gdzie stwierdzono niezwykle wysoki - śmiertelny poziom stężenia czadu. W marcu b.r. czujnik CO z puli Marka Materka uratował rodzinę przy ul. M. Piłsudskiego.

Powyższe przypadki dowodzą, jak niezwykle ważne są działania na rzecz kampanii "Czad i ogień. Obudź czujność". Dla mieszkańców powiatu starachowickiego inicjatywy z nią związane przyniosły zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Starachowice

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka