Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Starachowicach poprowadzili w Kałkowie zajęcia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Szkolenie zrealizowano z członkami Pawłowskiego Klubu Seniora oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie.

W trakcie zajęć poruszono tematykę kampanii ,,Czad i ogień – obudź czujność”: zasady bezpiecznego korzystania z kuchenek gazowych, gazowych ogrzewaczy wody i kotłów C.O. oraz rolę prawidłowej wentylacji pomieszczeń w przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z tlenkiem węgla. Na szkoleniu przedstawiono również zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w trakcie typowych zdarzeń napotykanych w życiu codziennym.
Na zakończenie zaprezentowano  sprzęt znajdujący się na wyposażeniu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Opracowanie: mł kpt. Sergiusz Ziewiec
Zdjęcia: mł. ogn. Przemysław Rybka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka