23 marca 2018 roku w budynku Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach odbyło się spotkanie strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z uczniami Szkoły Podstawowej  w Szerzawach.

Podczas spotkania z dziećmi omówiono zasady zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożeń pożarowych oraz innych miejscowych zagrożeń. W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” omówione zostały zasady postępowania przy zdarzeniach medycznych. Poruszone również zagadnienia związane z akcją "Czad i ogień – obudź czujność", dotyczące zagrożeń powodowanych przez tlenek węgla. Na zakończenie zaprezentowano dzieciom sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej. Największa atrakcją dla dzieci była możliwość założenia hełmu i wejścia do samochodu gaśniczego.

Opracował: asp. Michał Głowacki
Zdjęcia: kpt. Konrad Dąbrowski

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka