Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach odwiedzili dziś uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Starachowicach. Młodzież z I i III klasy liceum poznawała pracę strażaków. Wizyta związana była z ogólnopolskim projektem p.n. "Dzień Przedsiębiorczości".

Młodzi ludzie "na żywym organizmie" podpatrywali codzienną służbę stanowiska kierowania oraz strażaków jednostki ratowniczo - gaśniczej.
Wizytą była też okazją do przeprowadzenia pogadanki i zajęć w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny". Młodzież przedstawiono zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej. W trakcie pogadanki rozmawiano o zasadach bezpieczeństwa w szkole i miejscu zamieszkania. Dyskutowano również o szkodliwości procederu wypalania traw.

Mamy nadzieję, że projekt zrealizowany w starachowickiej straży pożarnej nie tylko pozwoli młodym ludziom na określenie swoich preferencji zawodowych, ale również przyczyni się do wzrostu świadomości w tematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: mł. asp. Daniel Lipczyński

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka