20 marca 2018 roku strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach oraz uczniowie klasy mundurowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego ze Starachowic wzięli udział w akcji "spoKREWnieni ze służbą", zainicjowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem działań było oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym oraz wsparcie idei bezinteresownego oddawania krwi, jako bezcennego daru dla społeczeństwa.

Krew oddano w Starachowickim Oddziale Zamiejscowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: mł. bryg. Marcin Nyga

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka