18 marca w kinie "Kultura" w Starachowicach odbył się pokaz filmu "Strażak Sam i kosmici". Seans poprzedziło spotkanie młodych widzów ze strażakami Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Starachowicach.

Ratownicy przeprowadzili pogadankę dotyczącą użytkowania numerów alarmowych 998 i 112 oraz sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru. Przeprowadzono także pokaz sprzętu ratowniczego - najmłodsi mieli możliwość przymierzenia hełmu strażackiego i zajęcia miejsca w prawdziwym pojeździe ratowniczo - gaśniczym.
W przystępny sposób dzieciom ukazano przekrój działań, jaki na co dzień realizują strażacy. Zaś bezpośrednio przed filmem o strażaku Samie przeprowadzono konkurs wiedzy o tematyce pożarniczej - uczestnikom quizu wręczono prezenty - niespodzianki.

"Strażak Sam" jest animacją, która bawi a jednocześnie w ciekawy sposób uczy wzorców bezpiecznego zachowania się na co dzień. Pogadanka zrealizowana z dziećmi przed seansem filmowym doskonale wpisuje się w ramy zainicjowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji kampanii "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny".

Opracował: mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: Ewa Łuczywo

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka