Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach organizuje kurs z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Szkolenie odbędzie się systemem weekendowym w dniach 7-8 oraz 14-15 kwietnia 2018 roku (4 dni). Zajęcia będą prowadzone w formie cyklu wykładów i ćwiczeń w siedzibie KP PSP Starachowice przy Al. Armii  Krajowej 29.
Egzamin teoretyczny i praktyczny kursu odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2018 roku.

Kurs jest adresowany tylko dla druhów, którzy realizowali szkolenie podstawowe strażaków między 2006 a 2015 rokiem i nie posiadają zaświadczenia z ukończenia kursu z zakresu ratownictwa technicznego.


Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat życia,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • skierowanie na szkolenie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy (wypełniona karta zgłoszenia),

 

Delegowani na szkolenie powinni zgłosić się w dniu 7 kwietnia 2018 r. (sobota) o godz. 8.00 w KP PSP w Starachowicach Aleja Armii Krajowej 29 zabierając ze sobą:

  • materiały piśmiennicze (długopis, zeszyt),
  • dokumenty potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
  • komplet umundurowania do zajęć praktycznych - na zajęciach teoretycznych obowiązuje umundurowanie koszarowe.

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka