31 stycznia br. w trakcie sesji rady powiatu starachowickiego odbyło się podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach w roku 2017.
Komendant Powiatowy PSP - st. bryg. Wiesław Ungier w obecności członków rady oraz przedstawicieli innych służb współdziałających w zakresie poprawy bezpieczeństwa, tj: m.in. policji i prokuratury przedstawił szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań profilaktycznych mających na celu edukację i podnoszenie świadomości społecznej odnośnie zapobiegania zagrożeniom.

Szczegółowo omówiono statystykę zdarzeń wraz z przykładami najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych akcji ratowniczo – gaśniczych w 2017 roku. Zaprezentowano także działalność starachowickiej komendy PSP w zakresie współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi. Ponadto przedstawiono realizację budżetu komendy oraz działania prowadzone w zakresie kontrolno - rozpoznawczym, logistycznym i kwatermistrzowskim,  zagadnienia doskonalenia zawodowego i szkolenia OSP a także plany rozwoju na kolejny rok.
Na koniec st. bryg. Wiesław Ungier dziękując władzom samorządowym za udzielone wsparcie w 2017 roku prosił o dalszą równie owocną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: Kazimierz Cuch, Echo Dnia

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka