26 stycznia 2018 roku Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach - bryg. Tomasz Bajerczak wizytował jednostkę OSP Krynki w powiecie starachowickim.
W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Brody - Pani Marzena Bernat, Komendant Powiatowy PSP w Starachowicach - st. bryg. Wiesław Ungier wraz ze swoim zastępcą - kpt. Sławomirem Zięba oraz druhowie jednostki na czele z Prezesem - druhem Piotrem Kosiela.

Celem wizyty było przede wszystkim zapoznanie z warunkami lokalowymi oraz potencjałem ratowniczym jednostki, która od 2005 roku wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
W trakcie wizyty rozmawiano o bieżących problemach a także perspektywach dalszego rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynkach. Warto podkreślić, że w 2017 roku jednostka otrzymała od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie w ramach KSRG na remont strażnicy. Dzięki pozyskanej dotacji oraz wsparciu finansowym Urzędu Gminy Brody położono nową posadzkę i przeprowadzono renowację ścian boksu garażowego.


Na koniec spotkania bryg. Tomasz Bajerczak w imieniu Świętokrzyskiego Komendanta Woj. PSP  - st. bryg. Adama Czajki podziękował druhom za zaangażowanie na rzecz budowy systemu bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
Jednostka OSP Krynki jest istotnym filarem systemu ochrony ppoż w gminie Brody. Miejscowi druhowi w roku 2017 roku interweniowali przy pożarach i miejscowych zagrożeniach 47 razy. Zarząd jednostki oprócz działań ratowniczo- gaśniczych jest również aktywny w promowaniu wiedzy o bezpieczeństwie pożarowym. Druhowie w trakcie spotkań z mieszkańcami i młodzieżą miejscowego zespołu szkół włączają się w prowadzenie kampanii "Czad i ogień. Obudź czujność" oraz "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny".

 

Opracowanie : mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: KP PSP Starachowice

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka