18 stycznia 2018 r. w Starachowicach odbyło się spotkanie Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Starachowicach. W naradzie uczestniczył p.o. Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Starachowicach - kpt. Sławomir Zięba.

W trakcie spotkania podsumowano 2017 rok oraz przedstawiono plany związane z rozwojem ochrony przeciwpożarowej w powiecie starachowickim na rok 2018.
Tematyka dotyczyła m.in. : szkoleń dla ochotniczych straży pożarnych, zawodów sportowych, inspekcji gotowości operacyjnej oraz środków finansowych przeznaczonych na dotacje dla jednostek OSP.

Promowano również kampanię "Czad i ogień. Obudź czujność II". Omówiono kwestie związane z tlenkiem węgla oraz metodami zapobiegania jego negatywnego oddziaływania.
Zademonstrowano materiały informacyjne, które strażacy OSP mogą wykorzystać do promocji bezpieczeństwa ppoż w szkołach i na forum lokalnych społeczności.

 

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: st. str. Tomasz Wilczak

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka