15 stycznia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie odbyła się odprawa służbowa kadry kierowniczej komend PSP województwa świętokrzyskiego.

Głównymi tematami odprawy były:

  1. Podsumowanie działalności Komend Powiatowych PSP i Komendy Miejskiej PSP w Kielcach za 2017 r.
  2. Budżet komend PSP woj. świętokrzyskiego na 2018 r.
  3. Cele i kierunki działania Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu województwa świętokrzyskiego na 2018 r.
  4. Inwestycje kubaturowe realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego - zadania w 2018 r.
  5. Zakupy inwestycyjne w 2018 r.
  6. Akcja awansowa w 2018 r.
  7. Kampania społeczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii „Każdy adres jest ważny”.
  8. Zabezpieczenie przeciwpożarowe stacji przekaźników radiowo-telewizyjnych na przykładzie Stacji Linii Radiowych w Dobromierzu (obiekt wysokościowy), gmina Kluczewsko w powiecie włoszczowskim.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka