Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach w dniach 10 - 24 lutego 2018 roku organizuje szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP.

Zajęcia będą prowadzone w formie cyklu wykładów i ćwiczeń w siedzibie KP PSP Starachowice przy Al. Armii  Krajowej 29 (za wyjątkiem testu w komorze dymowej). Egzamin teoretyczny i praktyczny kursu odbędzie się w dniu 24 lutego 2018 roku
Karty zgłoszenia należy wypełnić i dostarczyć wraz z zaświadczeniami lekarskimi do KP PSP w Starachowicach w terminie do 6 lutego 2018 roku.


Kurs zostanie przeprowadzony według zasad opracowanych przez: Komendę Główną PSP oraz ZG ZOSP RP:

 • Programu szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z listopada 2015 roku.
 • Zasad organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z listopada 2015 roku,

Dokumenty regulujące szkolenia OSP umieszczono na stronie internetowej pod adresem: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zasady_Organizacji_Szkolen_OSP

Warunki przyjęcia na szkolenie:

 • ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat życia,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • skierowanie na szkolenie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy (wypełniona karta zgłoszenia)

Uczestnicy szkolenia powinni zgłosić się w dniu 10 lutego 2018 r. (sobota) o godz. 8.00 w KP PSP w Starachowicach Aleja Armii Krajowej 29 zabierając ze sobą:

 • materiały piśmiennicze (długopis, zeszyt),
 • dokumenty potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub legitymacja szkolna),
 • komplet umundurowania do zajęć praktycznych - na zajęciach teoretycznych obowiązuje umundurowanie koszarowe.
  Warunkiem dopuszczenia do zajęć praktycznych jest umundurowanie spełniające wymogi bhp dla strażaków ratowników (ubranie specjalne, obuwie specjalne, hełm, rękawice, kominiarka). Do ćwiczeń wydolnościowych na bieżni należy posiadać obuwie sportowe (trampki, adidasy).

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka