Skończył się sezon grzewczy, w związku z czym można dokonać krótkiego podsumowania stanu bezpieczeństwa pożarowego w okresie zimowym.Intensywna kampania profilaktyczna mająca na celu zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z tlenkiem węgla oraz bezpiecznej eksploatacji instalacji grzewczo - kominowych przyniosła wymierne rezultaty. W sezonie zimowym 2017/2018 na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach ...

15 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach zakończył się kurs uzupełniający z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Szkolenie było dedykowane przede wszystkim dla druhów, którzy ukończyli szkolenie podstawowe przed wejściem w życie nowego programu szkoleń w 2015 r. W trakcie zajęć praktycznych ćwiczono posługiwanie się hydraulicznymi urządzeniami ratowniczymi. ...

W powiecie starachowickim od 1 kwietnia b.r. zanotowano już 36 pożarów traw i pozostałości roślinnych na polach. Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie gminy Brody i miasta Starachowice. Pamiętajmy, że pożar trawy bardzo szybko może się rozprzestrzenić na budynki bądź las.Realne niebezpieczeństwo takiego scenariusza miało miejsce m.in. 7 kwietnia w Grabkowie (gm. Pawłów), gdzie o mały włos spłonęłyby zabudowania gospodarcze. ...

W celu popularyzacji zagadnień z zakresu ochrony ppoż i bezpieczeństwa corocznie odbywa się edycja powiatowa Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom". Organizatorami turnieju są: Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs powiatowy przeprowadzono pod honorowym patronatem Starosty Starachowickiego ...

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Starachowicach poprowadzili w Kałkowie zajęcia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Szkolenie zrealizowano z członkami Pawłowskiego Klubu Seniora oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie. W trakcie zajęć poruszono tematykę kampanii ,,Czad i ogień – obudź czujność”: zasady bezpiecznego korzystania z kuchenek gazowych, gazowych ogrzewaczy wody i kotłów C.O. ...

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

ul.Aleja Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice

Telefon kontaktowy

fax. 41 274 53 88

Elektroniczna skrzynka podawcza

/uyeq6h154x/skrytka